Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Υπουργείο Παιδείας (και Θρησκευμάτων)

Καλά και αναγκαία τα νέα σχέδια για τα πανεπιστήμια αλλά το λιγότερο που μπορώ να σκεφτώ γι' αυτήν τη λόξα για ξένους πρυτάνεις είναι ότι πρόκειται περί επαρχιωτισμού.
Μετά αναρωτιέμαι μήπως υπερβάλλω, αλλά το dictionary.com με επαναφέρει σε τάξη.
provincialism: narrowness of mind, ignorance, or the like, considered as resulting from lack of exposure to cultural or intellectual activity.