Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2007

Συμπληρωματικό

Λεί0, γλυκό, υγρό
στιβαρό, ευαίσθητο
συμπληρωματικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: